МЭЕГ: Нохой бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албатай хамтран Нохой бүртгэлжүүлэх мал эмнэлгийн цогц арга хэмжээг 2017 оноос зохион байгуулан ажиллаж байгаа ажээ.