Ковид болон томуугийн шинж тэмдгийг хэрхэн ялгах вэ?

Эрүүл мэндийн яамнаас “Ковид-19” болон улирлын томуугийн шинж тэмдгийг хэрхэн ялгах талаар зөвлөгөө, мэдээлэл гаргажээ. Уг мэдээллийг хүргэж байна. Эндээс харахад ковидын шинж тэмдгүүд томуугийнхтай ихэнх тохиолдолд адил болон ойролцоо байгаа бөгөөд харин амтлах, үнэрлэх чадвараа алдах шинж тэмдэг ковидод л илэрч байгаа ажээ.