АТҮТ: Даланзадгад руу хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг эхлүүллээ

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум руу хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг эхлүүллээ.Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум руу 2021 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотоос 7 хоногийн 2, 3, 6, 7 дахь өдөр 09:00 цагаас, Орон нутаг талаас 7 хоногийн 1, 3, 4, 7 дахь өдөр 09:00 цагаас хот хоорондын нийтийн тээврийг гүйцэтгэж эхэллээ. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум чиглэлд зорчих иргэн та дараах шаардлагуудыг ханган зөвхөн Лавай автобуудлын салбарт очин тасалбар түгээгчид хандан зорчих тасалбараа бичүүлэх боломжтой. Үүнд:

1. www.smartgobi.com хаягаар хандан Өмнөговь аймаг руу зорчих хүсэлтээ өгч зөвшөөрөл авсан байна.

2. ПГУ буюу PCR шинжилгээ өгсөн байх ба 72 цагийн хугацаатай хүчинтэй байх

3. Иргэний үнэмлэх